O nas

         Oferta

         Dziedziny praktyki

         Zespół

 

Łempicka Mincewicz Ścibor Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje elastyczny, dostosowany do potrzeb Klienta pakiet kompleksowej pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców. Kancelaria zapewnia Klientom korporacyjnym obsługę prawną w wielu dziedzinach prawa istotnych dla ich działalności, w szczególności, w zakresie prawa spółek i transakcji handlowych, prawa cywilnego, prawa instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego, fuzji i połączeń, prawa pracy; w sprawach wynikłych na tle tych dziedzin prawa oferujemy także obsługę spraw spornych, doradzając Klientom na etapie analizy roszczeń stron i weryfikacji prognoz co do wyniku sporu, jak również reprezentując Klientów w sprawach przed sądami powszechnymi i polubownymi, jak również w sprawach administracyjnych.

Adwokat Marity Dybowskiej–Dubois Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokat Marity Dybowskiej–Dubois świadczy pomoc prawną podmiotom indywidualnym i zbiorowym na gruncie zbiegających się przepisów prawa karnego oraz karno-gospodarczego a także z zakresu ochrony dóbr osobistych.

Nasza działalność opiera się na wiedzy, doświadczeniu, umiejętnościach i zaangażowaniu.

 

 

 
Łempicka Mincewicz Ścibor     
kancelaria radców prawnych sp.p.    

ul. Śniadeckich 10    
00-656 Warszawa    
tel.: +48 22 622 00 11    
faks: +48 22 622 00 60    
kontakt@lmsg.pl    
 Uslugi informatyczne - Strona hostowana przez Support OnLine